contactus_weather_notice3

insideheader

 

 

 

 


EDB_logo

Back to top

 

 

 

2017/2018中學學位分配辦法重要日程

 

 

2017/2018中學學位分配辦法重要日程

 

201711月初

派發中學學位分配辦法簡介單張及光碟

201712月初

派發中一自行分配學位申請表及相關文件

201812日至117

各參加派位中學在同一期間接受中一自行分配學位申請

20182月至4

個別中學進行面試甄選學生

20184月中         

派發《統一派位選擇學校表格》及相關文件                                  

201853

學校遞交家長已填妥的《統一派位選擇學校表格》

2018710

公布中學學位分配結果

2018712日及13

學生往獲派中學註冊

2018717

中一入學前香港學科測驗